Wypłata akordu prostego czasowego

 1. W Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy akordów dodajemy akord prosty (nazwa: akord_prosty),
 2. Jako rodzaj akordu wybieramy: Prosty, rozliczenie: Akord,
 3. Ponieważ praca w akordzie ma pomniejszać wynagrodzenie zasadnicze pracownika, to pozostawiamy zaznaczony parametr Pomniejsza wynagrodzenie wg stawki zasadniczej [√],
 4. Akord ilościowy jest rozliczany ze względu na czas wykonania, więc zaznaczamy parametr Rozliczenie godzinowe [√],
 5. Określamy stawkę za 1 godzinę pracy 7,7500zł i zapisujemy zdefiniowany akord,
 6. Wchodzimy na listę pracowników w Kadrach, zaznaczamy danego pracownika, dodajemy mu w kalendarzu nieobecność np. zwolnienie lekarskie np. od 1.06 br. – 5.06 br. Zapisujemy.
 7. Po rozwinięciu menu dostępnych opcji przy przycisku  wybieramy opcję Akordy, dodajemy nowy akord tj., zdefiniowany akord_prosty,
 8. Wpisujemy datę rozpoczęcia wykonywania akordu (pole obowiązkowe Wykonywany od1.06 br.),
 9. Automatycznie pojawia się określona w Konfiguracji stawka za 1h,
 10. Na listę wykonania akordu dodajemy rok: bieżący, miesiąc: czerwiec, czas: 80h,
 11. Akceptujemy wypełniony formularz, na liście akordów pracownika widoczny jest dodany akord. Przy zapisie na listę akordów pojawia się pytanie: Czy skorygować czas pracy pracownika? Wybieramy odpowiedź TAK (chcemy, aby akord został naniesiony na kalendarz pracownika),
 12. Wchodzimy na kalendarz (Nie)obecności pracownika i widzimy naniesioną strefę akordową w pierwszych 10 dniach pracy (10*8h=80h). Naniesiona nieobecność nie uległa zmianie.
 13. Akceptujemy zmiany w czasie pracy pracownika i przechodzimy do wypłat pracowników,
 14. Na wybranej liście płac etatowej rozliczamy akord, naliczamy wypłatę,
 15. W wypłacie mamy pomniejszone wynagrodzenie zasadnicze o pracę w strefie akordowej oraz dodatkowy element Akord_prosty z wartością 620,00zł (80h * 7,75zł).



Wypłata akordu grupowego

Akord grupowy polega na wyliczeniu ‘udziałów’ dla pracownika przynależącego do danej grupy akordowej. Wyliczenie tego udziału to iloczyn czasu zapisanego w danym akordzie, współczynnika i stawki zaszeregowania pracownika.

 1. definiujemy Akord grupowy, w Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy akordów dodajemy akord grupowy (np. o nazwie akord_grupowy),
 2. jako rodzaj akordu wybieramy: Grupowy, rozliczenie: Akord,
 3. ponieważ praca w akordzie ma pomniejszać wynagrodzenie zasadnicze pracownika to pozostawiamy zaznaczony parametr Pomniejsza wynagrodzenie wg stawki zasadniczej [√],
 4. zapisujemy zdefiniowany akord,
 5. przechodzimy do Kadr na listę pracowników i dodajemy każdemu pracownikowi, który ma być rozliczony tym akordem, typ akordu: akord_grupowy. Akordy wykonywany jest np. od 1.06 br. do 30.06 br.,
 6. każdy z pracowników ma przypisany współczynnik proporcjonalności (przykład w tabeli). Akord nie będzie rozliczany proporcjonalnie do stawki zaszeregowania – parametr niezaznaczony. Nanosimy wykonanie akordu_grupowego pracownikom na bieżący miesiąc:
  PracownikWspółczynnik proporcjonalnościWykonanie(ilość godzin)
  A1.000020.0000
  B2.000040.0000
  C3.000064.0000
 7. Wszystkim pracownikom wpisujemy dodatkową kwotę całościową akordu_grupowego np. 2.920,00zł. Można tu wykorzystać operację seryjną. W tym celu, po zaznaczeniu pracowników należy nacisnąć menu przy ikonie  i wybrać opcję Kwota akordu grupowego – operacje seryjne.
 8. Na pytanie o korektę czasu pracy wybieramy TAK, pomniejszamy wynagrodzenie zasadnicze o pracę w akordzie,
 9. Przechodzimy do wypłat pracowników, naliczamy wypłatę,
 10. W wypłatach mamy wartości wynagrodzenia akordowego dla poszczególnych pracowników:
 11. A: 200,00zł,
  B: 800,00zł,
  C: 1.920,00złSposób wyliczeń – ‘udziały’ poszczególnych pracowników w wypracowanej kwocie akordu_grupowego:
  A: 1.0000 (współczynnik) * 20 (godzin) = 20.00
  B: 2.0000 * 40 = 80.00
  C: 3.0000 * 64 = 192.00Suma udziałów dla całej grupy = 20 + 80 + 192 = 292
  Wartość udziału = 2.920,00 / 292 = 10
  Wartość akordów pracowników:
  A: 20 (udział) * 10 (wartość udziału) = 200,00zł
  B: 80 * 10 = 800,00zł
  C: 192 * 10 = 1.920,00zł.



Wypłata akordu progowego

 1. w Konfiguracji/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary dodajemy jednostkę masy: np. Kg, opis: kilogramy,
 2. w Konfiguracji/ Firma/ Płace/ Typy akordów dodajemy akord progresywny (np. nazwa: akord_progresywny),
 3. jako rodzaj akordu wybieramy: Progresywny, rozliczenie: Akord,
 4. ponieważ praca w akordzie nie ma pomniejszać wynagrodzenia zasadniczego pracownika, to nie zaznaczamy parametru Pomniejsza wynagrodzenie wg stawki zasadniczej [ ],
 5. Akord będzie rozliczany ze względu na ilość wykonanych sztuk, więc parametr Rozliczenie godzinowe [ ] pozostaje niezaznaczony,
 6. Z listy jednostek miary wybieramy zdefiniowaną wcześniej jednostkę: Kg – kilogram,
 7. Określamy stawki dla poszczególnych progów, przykładowo:
  Dla ilości powyżejStawka jednostkowa w zł
  0.00001.0000
  100.00001.7542
  200.00002.2282
  300.00002.5002
  500.00003.5000
 8. Zapisujemy zdefiniowany akord,
 9. Wchodzimy na listę pracowników w Kadrach, zaznaczamy danego pracownika i naciskamy menu dostępnych opcji przy przycisku  wybieramy Akord,
 10. Dodajemy nowy akord, naciskamy ikonę Dodaj, wybieramy akord_progowy. Akord wykonywany jest w miesiącu np. czerwcu bieżącego roku, czas wykonania: 45h 25 min, wykonano 268 kg wyrobu,
 11. Ponieważ na formularzu akordu niezaznaczony jest parametr Rozliczenie godzinowe [ ], to podczas akceptacji listy akordów pracownika nie mamy zapytania o korektę czasu pracy,
 12. Przechodzimy na naliczanie wypłaty za miesiąc czerwiec. Tu nie ma pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego, bo w kalendarzu nie było zmiany strefy czasu pracy. Element wypłaty akord_progresywny został wyliczony jako suma kwot dla poszczególnych progów akordu: 100kg * 1.000,00zł + 100kg * 1,7542zł + 68kg * 2,2282zł = 100 + 175,42 + 151,5176 = 426,9376. Po zaokrągleniu dostajemy kwotę 426,94zł.