ID 34908 Czy weryfikowane są daty według, których zapisywany jest dokument?

Od wersji 2021.1.1 Comarch ERP Optima podczas dodawania dokumentu w rejestrze VAT za pomocą usługi Comarch OCR weryfikowane są daty na dokumencie. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest z miesiąca bieżącego bądź poprzedniego czy z innych miesięcy.

Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni to przed dodaniem dokumentu pojawi się komunikat ostrzegający o treści:

Na dokumencie ‘numer dokumentu’ rozpoznana została data wystawienia ‘data wystawienia’.

Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

  • Tak – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data wpływu a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.
  • Nie – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiał.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentów i wykryciu dat na dokumencie, które nie są bieżące komunikat pojawi się ponownie.
Czy w przypadku faktur korygujących za pomocą usługi Comarch OCR na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr „Korekta”?

Tak, w przypadku faktur korygujących na dokumencie w rejestrze VAT zaznaczany jest parametr Korekta oraz uzupełniany jest numer dokumentu korygowanego.
Dlaczego na dokumencie w rejestrze VAT dodanym za pomocą usługi Comarch OCR nie pokazuje się lewy panel z podglądem faktury?

Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT rozpoznanym za pomocą usługi Comarch OCR nie pokazuje się lewy panel z podglądem faktury to należy w prawym dolnym rogu formularza dokumentu rozwinąć strzałkę obok przycisku  i wskazać dokument.

Ustawienie jest zapamiętywane dla kolejnych dokumentów w rejestrze VAT.
W jaki sposób ustawiana jest data wpływu na dokumencie dodanym za pomocą usługi Comarch OCR?

Na dokumencie przetworzonym za pomocą usługi Comarch OCR data wpływu jest ustawiana taka jak data wystawienia.
Czy, jeżeli na formularzu kategorii ustawiono podział odliczeń, to czy po dodaniu faktury zakupu w rejestrze VAT za pomocą usługi Comarch OCR i przypisaniu tej kategorii na dokumencie, nastąpi automatyczny podział odliczeń na fakturze?

Tak, jeżeli po rozpoznaniu faktury zakupu w rejestrze VAT za pomocą usługi Comarch OCR zostanie podstawiona kategoria, na której formularzu zaznaczono Podział odliczeń to program automatycznie dzieli kwotę zgodnie z procentem wskazanym na formularzu kategorii. Kategoria pobierana jest z formularza kontrahenta.
Co oznacza komunikat – Na dokumencie ‘numer dokumentu’ rozpoznana została data wystawienia ‘data wystawienia’. Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?

Jest to weryfikacja czy data wystawienia jest z miesiąca bieżącego lub poprzedniego czy z innych miesięcy. Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni to przed dodaniem dokumentu pojawi się powyższy komunikat.

Wybierając opcję Tak – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data wpływu, a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.
Wybierając opcję Nie – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.