Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”

W Konfiguracji programu na karcie operatora na zakładce [Bazy], należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „pobierane” zadania do Comarch ERP Optima Przypominacz.

Aby móc wybrać bazę dla Comarch ERP Optima Przypominacz należy spełnić następujące warunki:

  • Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
  • Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych

Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.