1

Czy Comarch ERP Optima może pracować bez uprawnień administratora w systemie Windows?

Tak, można pracować z programem Comarch ERP Optima z prawami zwykłego użytkownika. Oczywiście instalacja programu wymaga uprawnień administratora systemu.
Co należy rozumieć pod pojęciem „Wersja uproszczona programu?”

Wersja uproszczona powstała z myślą o początkujących Użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.

Podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:  

 • instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń,
 • instalację pełnej wersji programu.

W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie aktywne są zawsze tylko moduły Faktury, Handel i Kasa/Bank. Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy.

W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:

 • tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna),
 • zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika).          

Po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu (w sekcji „Operator używa modułów”).

W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury, Handel i Kasa/Bank. Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu.

W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.
Co zrobić, gdy Okno Informacji Bieżących jest puste?

Możliwe przyczyny:  

 • Zablokowane uruchamianie skryptów, rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyłączenie odpowiednich blokad w opcjach internetowych przeglądarki Internet Explorer.
 • Nieprawidłowa konfiguracja parametrów serwera SQL. W celu przywrócenia Okna Informacji Bieżących należy wykonać funkcję Aktualizacji nazw serwerów. Polecenie to dostępne jest w Comarch ERP Optima z poziomu menu: Narzędzia / Serwer bazy danych / Aktualizacja nazw serwerów . Po jej wykonaniu należy zrestartować serwer SQL
W trakcie instalacji pojawia się komunikat o treści: 2381. A: Po jego zatwierdzeniu instalacja jest przerywana. Jak można rozwiązać ten problem?

Nr błędu: 2381 oznacza próbę otwarcia nieistniejącego katalogu.

Windows Installer w trakcie instalacji Comarch ERP Optima tworzy pliki w katalogach tymczasowych i katalogach związanych z  WI znajdujących się w katalogu głównym systemu. Jeśli instalator nie może utworzyć plików w katalogach domyślnych próbuje użyć innych lokalizacji. Lista możliwości kończy się na ścieżce A:\
Jeśli lokalizacja nie istnieje instalator zwraca powyższy błąd.

Przyczyny blokowania dostępu do katalogów tymczasowych i katalogów Windows Installer to np:  

 • Uruchomienie instalacji na prawach użytkownika Windows, który nie ma możliwości zapisu do tych katalogów
 • Aplikacje antywirusowe, które blokują dostęp do katalogów wymaganych przez Windows Installer  bądź do katalogu tymczasowego.
 • Ustawienia zmiennej środowiskowej katalogu tymczasowego dla użytkownika, który uruchomił instalację Comarch ERP Optima są nieprawidłowe.

Problem rozwiązuje zapewnienie instalatorowi praw zapisu w tych katalogach przez:

 • Przywrócenie możliwości zapisu do katalogów tymczasowych
 • Odblokowanie działania programu antywirusowego, jeżeli blokował on dostęp do katalogów tymczasowych
 • Prawidłowe określenie katalogów tymczasowych, przez konfigurację zmiennych środowiskowych użytkownika.