Jak poprawnie zaewidencjonować faktury sprzedaży w Rejestrze VAT żeby pojawiły się w odpowiednich polach pliku JPK_V7?

Poniższa tabela zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane w części deklaracyjnej JPK_V7 dla podatku od towarów i usług, wg wzoru 21.

Poz. na VAT 7Stawka VATRodzaj fakturyRodzaj sprzedażyRodzaj transakcjiUwagi10ZW
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowaUwzględnia NP, jeśli jest ustawiony parametr „Uwzględniać sprzedaż
nie podlegającą VAT
na VAT-7” i transakcja krajowa.FA zwykłewszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)
NPFa zwykławszystkieKrajowa - podatnikiem jest nabywcaZawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru „Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7”)

11
WszystkieFA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieDostawa poza terytorium kraju
Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru
Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)NP
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkiePoza terytorium kraju (stawka NP)
FA zwykłe UsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
12
WszystkieFA zwykłe
Dokument wewnętrzny
UsługiDostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”

Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT 7)
NPFA zwykłe
Dokument wewnętrzny
UsługiPoza terytorium kraju (stawka NP) i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”NPFA zwykłeUsługi
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
i dla każdej wymienionej transakcji zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”

13

0%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)
FA zwykłewszystkiePodatnikiem jest nabywca
Eksport – zwrot VAT
140%FA zwykłewszystkieEksport – zwrot VAT

15,16

3%
5%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)FA zwykłewszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca

17,18

7%
8%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)FA zwykłewszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca

19.20

22%
23%
FA zwykłe
Dokument wewnętrzny
wszystkieKrajowa
Poza terytorium kraju (stawka NP)FA zwykłewszystkie
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Eksport, Eksport – zwrot
Krajowa – podatnikiem jest nabywca
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
210%FA zwykłeTowary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
Wewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca
220%FA zwykłeTowary
Śr. Transportu
Eksport
23,24wszystkieDokument wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Wewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
25,26wszystkieDokument wewnętrznyTowary
Śr. Transportu
Eksport, Eksport – zwrot
27,28wszystkieDokument wewnętrznyUsługiEksport, Eksport – zwrot
29,30wszystkieDokument wewnętrznyUsługiWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
31,32wszystkieDokument wewnętrznyTowary, Śr. transportuWewnątrzunijna – podatnikiem jest nabywca,
Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca
wszystkieKrajowa – podatnikiem jest nabywcaTylko podatnicy VAT czynni
33-Wszystkie-Zalecamy Krajowa (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem PODATEK OD SPISU
34-Wszystkie-Zalecamy Krajowa (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem ZWROT ZA KASĘ FISKAL
35wszystkieDokument wewnętrznyŚr. TransportuWewnątrzunijna
Wewnątrzunijna trójstronna
-Wszystkie-Zalecamy Wewnątrzunijna (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN
36-Wszystkie-Zalecamy Wewnątrzunijna (rodzaj transakcji nie jest weryfikowany)Dokument techniczny z atrybutem WEWN.NAB.PALIW SILN.
Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?

W przypadku dokumentów w module Handel kody JPK mogą zostać:

 • przeniesione z karty kontrahenta,
 • przeniesione z karty cennikowej
 • dodane automatycznie na podstawie danych zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu lub na podstawie typu dokumentu,
 • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu.

 

W przypadku Rejestru VAT kody JPK mogą zostać:

 • przeniesione z formularza kategorii,
 • przeniesione z karty kontrahenta,
 • przeniesione z modułu Handel,
 • dodane automatycznie na podstawie parametrów zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT,
 • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku.
Jak można wprowadzić zbiorczy dokument zakupu VAT marża?

W celu poprawnego wykazywania dokumentów VAT marża, faktura sprzedaży w tej procedurze musi mieć uzupełniony kod MR_UZ lub MR_T. Kwoty w stawce NP z takich dokumentów wykazywane są w tagu SprzedazVAT_Marza w pliku JPK_V7 – bez względu na to, czy z takim dokumentem zwykłym istnieje powiązany dokument wewnętrzny sprzedaży rozliczenia marży. Rozliczenie marży jednostkowej, czyli wygenerowany w programie powiązany dokument wewnętrzny nie powinien mieć oznaczenia WEW. Jeśli natomiast wprowadzane jest zbiorcze rozliczenie marży jako zbiorczy dokument wewnętrzny, wówczas taki dokument powinien już posiadać kod WEW.

Dokument rozliczenia marży na kwotę ujemną z kodem MR_UZ lub MR_T (dokument wewnętrzny mający zerową kwotę VAT i ujemną kwotę brutto w stawce opodatkowanej) nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej. Wykazywany jest wyłącznie w części ewidencyjnej.

Dokument zakupu związanego ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży powinien zostać wprowadzony do Rejestru VAT zakupu ze znacznikiem technicznym ZakupVAT_Marza. Powinien mieć zaznaczony parametr Rozliczać w VAT i wskazany odpowiedni okres, jak również pozycję ze stawką NP z uzupełnioną kwotą brutto dotyczącą zakupu w tej procedurze. Wówczas w pliku JPK_V7 taki dokument wykazywany jest w części ewidencyjnej po stronie zakupu. Znajdują się na nim dane kontrahenta z dokumentu, wraz z jego numerem NIP, numer dokumentu oraz kwota brutto oznaczona jako ZakupVAT_Marza. Taki dokument nie jest uwzględniany przy wyliczaniu kwot na części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

W przypadku metody kasowej nie ma znaczenia fakt rozliczenia wprowadzonego w Rejestrze VAT zakupu dokumentu ze znacznikiem ZakupVAT_Marza. Jeżeli parametr Rozliczać w VAT jest zaznaczony, dokument taki jest wykazywany w pliku JPK_V7 wg domyślnej daty obowiązku podatkowego jak przy metodzie zwykłej.
Jak wprowadzić marze ujemną aby prawidłowo wykazana została w pliku JPK_V7?

Aby w pliku JPK_V7 został wykazany dokument zawierający marżę ujemną, podczas generowania dokumentu rozliczenia marży w Rejestrze sprzedaży VAT, należy w polu Kwota marży podać odpowiedną kwotę ujemną. Dodając dokument rozliczenia marży ujemnej, wyliczana jest zerowa kwota VAT (dla każdej stawki). Taki dokument nie jest uwzględniany przy liczeniu części deklaracyjnej pliku JPK_V7, natomiast pojawia się w części ewidencyjnej.
Jaki kod mam wybrać na dokumencie?

W sprawie wyboru określonych kodów JPK na dokumencie zalecamy zapoznanie się z pomocą dostępną na Portalu Podatkowym:  https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja
Gdzie znajdują się kody JPK w programie?

Lista kodów JPK dostępna jest z poziomu formularza kategorii, karty kontrahenta, pozycji cennika oraz formularzy dokumentów w module Handel i w Rejestrze VAT. Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku.
W jaki sposób umieścić kody JPK_V7 na wydruku faktury sprzedaży w Generatorze raportów (GenRap)?

Na przykładzie wydruku Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)) należy wykonać następujące kroki:

 • Otworzyć formularz faktury, na którym występują kody JPK_V7.
 • Z górnego menu programu wybrać Podgląd wydruku, a następnie na rozwijanej liście wybrać Generator raportów (ostania pozycja listy).
 • Na liście wydruków Generatora raportów kliknąć dwa razy np. Wzór standard (Faktura VAT (GenRap)).
 • Na edytowanym wydruku, na drzewku danych po lewej stronie ekranu należy kliknąć ikonę klucza.
 • Z dostępnych ustawień należy wybrać opcję nr 3 („z wszystkimi dostępnymi elementami”):

 • Następnie należy ustawić kursor w miejscu, w którym docelowo mają być drukowane kody JPK_V7.
 • Na drzewku danych trzeba odnaleźć zestaw danych: Wszystkie dane -> DokKodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: [/Identyfikator/trn_trnid], a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista numerów ID kodów JKP_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Następnie należy ustawić kursor w dowolnym wierszu uzyskanej tabeli, a na drzewku danych odszukać zestaw danych: Wszystkie dane -> KodyJPKV7

 • Zestaw danych należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wstaw.
 • Na liście dostępnych kolumn należy zaznaczyć opcje jak poniżej (trzymając wciśnięty klawisz Shift/Ctrl):

 • Po zatwierdzeniu przyciskiem OK na wydruku powinna pojawić się tabela (przykład poniżej):

 • Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolną wartość w kolumnie pierwszej i wybrać opcję Filtruj.
 • Wartość filtra należy ustawić jak poniżej (przycisk Dodaj filtr):

W pole z wartością filtra należy wkleić wyrażenie: dkv7_kv7id, a następnie zatwierdzić okno przyciskiem OK. W efekcie tej operacji lista kodów JPK_V7 powinna zostać ograniczona tylko do tych, które występują na danej fakturze.

 • Uzyskaną tabelę należy nazwać w ustalony sposób (np. Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzania dokumentu do rejestru VAT sprzedaży:), a następnie usunąć zbędne nagłówki i stopki pośrednie oraz kolumny.
 • Kolumny można usunąć klikając w zielony kwadrat na szczycie danej kolumny i naciskając Delete na klawiaturze:

 • Nagłówki i stopki pośrednie można usunąć zaznaczając je na czarno i naciskając Delete na klawiaturze.

 • W efekcie końcowym można uzyskać tabelę jak poniżej:

Od wersji 2021.0.1 dla Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych oraz dla korekt tych dokumentów dodano wydruk EKO o nazwie Z kodami JPK_V7. Na wydruku tym widoczna jest sekcja: Kody JPK_V7 potrzebne do wprowadzenia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży. Kody JPK_V7 są pobierane na wydruk z formularza dokumentu, z zakładki [Atrybuty/ JPK]. Wydruk jest też dostępny jako seryjny z poziomu listy Faktur Sprzedaży.