1

Komunikat ID -2147217900 „Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]”.Usuń dokument powiązany a następnie powtórz operację.

Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane.

Listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem można znaleźć podglądając dokument w rejestrze VAT ikoną Lupy, na zakładce Dokumenty.

Program do dokumentu kosztowego wprowadzonego do rejestru VAT zakupu generuje dokument wewnętrzny sprzedaży, a następnie do niego dokument wewnętrzy zakupu. W celu usunięcia należy je kasować w odwrotnej kolejności niż są tworzone.
Komunikat ID 26001 „Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania”.

Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Ostrzeżenie (34717) „Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem”

Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.
Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Konta o unikatowym indeksie AccNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (6, 240).

Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.
Komunikat ID 26009 „Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony „na czysto”.

Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.
Komunikat ID 30189 „Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze”.

W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.