1

ID 34912 Co oznacza koniec współpracy z serwisem Sendit?

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2021.1.1 pojawił się komunikat informujący o wprowadzonych zmianach we współpracy z Sendit:

Usługa nadawania paczek z programu przez serwis Sendit zostaje wyłączona 1.02.2021 r. Zachęcamy do skorzystania z usług innych spedytorów dostępnych w programie. Więcej na ten temat możesz przeczytać klikając w przycisk Sprawdź w FAQ.

Do 31.01.2021 r. korzystanie z usług serwisu SENDIT odbywa się jak dotychczas. Natomiast od 1.02.2021 zostaną wprowadzone zmiany, które związane są z wygaszeniem współpracy z Sendit:

 • W System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit nie będzie możliwości skonfigurowania usługi SENDIT
 • Użytkownik nie będzie mógł dodać nowego Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu listy ZNP oraz z listy i z formularza dokumentów FS, PA, RO, FPF, WZ, MM, Zlecenia Serwisowego
 • Nie będzie możliwe skopiowania istniejącego Zlecenia Nadania Przesyłki
 • Opcja zamówienia kuriera dla ZNP, które zostały utworzone przed 1 lutym 2021 zostanie wyłączona
 • Nie będzie możliwe wykonanie wyceny zlecenia
 • Anulowanie wysłanego już zlecenia będzie nie możliwe

W programie nadal będzie możliwe:

 • Otworzenie Zlecenia Nadania Przesyłki
 • Pobranie szczegółów zlecenia
 • Wydrukowanie protokołu odbioru
 • Wydrukowanie listu przewozowego
 • W System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit odznaczenie parametru Sendit, w przypadku gdy usługa SENDIT została skonfigurowana przed 01.02.2021 r.

Zachęcamy do skorzystania z usług pozostałych firm kurierskich dostępnych w programie Comarch EPR Optima:

Konfiguracji wyżej wymienionych kurierów można dokonać przechodząc do konfiguracji Firma/Przesyłki.
Co oznaczają numery występujące na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/Sendit/DPD/DHL/InPost Allegro/InPost Paczkomaty?

Uwaga
Od dnia 01.02.2021 r. zostanie wyłączona integracja systemu Comarch ERP Optima z platformą Sendit. Zachęcamy do skonfigurowania współpracy bezpośredniej z DHL, DPD, InPost lub Pocztą Polską.

Dla Sendit:

 • Numer zlecenia Sendit – numer zamówienia usługi przewozowej nadawany przez serwis Sendit.pl, służący do identyfikacji zamówienia w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
 • Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
 • Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
 • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla DPD:

 • Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
 • Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
 • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla DHL:

 • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla Poczty Polskiej:

 • Numer nadania – numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla InPost Allegro:

 • Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
 • ID transakcji – identyfikator transakcji z Allegro
 • Sprzedawca Allegro – identyfikator sprzedawcy z Allegro

Dla InPost Paczkomaty:

 • Nr Listu Przewozowego (Nr paczki) – numer nadawany przez InPost, dzięki któremu można śledzić status przesyłek
Gdzie można znaleźć list przewozowy i protokół przekazania przesyłki?

List przewozowy i Protokół odbioru przesyłki dostępny jest z poziomu Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/Sendit/DPD/DHL/InPost Paczkomaty/InPost Allegro oraz z listy Przesyłek kurierskich.

Należy wydrukować 1 egzemplarz Listu przewozowego (drukowany jest dla każdej z paczek nadawanych w ramach zlecenia) oraz 2 egzemplarze Protokołu odbioru. W przypadku seryjnego wydruku protokołu odbioru dla przesyłek nadanych za pomocą Sendit, protokół odbioru drukuje się dla każdego ZNP oddzielnie.
Czy korzystając z nadania przesyłki przez Pocztę Polską można zamówić kuriera po odbiór przesyłki?

Dla usług pocztowych Pocztex oraz Pocztex Kurier 48h można zamówić kuriera po odbiór przesyłek. Aby to zrobić należy na liście przesyłek kurierskich użyć przycisku   dostępnego na górnej wstążce programu, następnie uzupełnić dane i potwierdzić zamówienie odbioru przez kuriera przyciskiem  Zamów.

Należy pamiętać, że istnieje możliwość kilkukrotnego zamówienia kuriera w jednym dniu.

Informacja widoczna na oknie  nie blokuje możliwości ponownego zamówienia kuriera w danym dniu, wyświetlana jest w celu poinformowania użytkownika, że w danym dniu jest już zamówiony co najmniej jeden odbiór przez kuriera.

Dla pozostałych usług pocztowych należy udać się do Urzędu nadania zgodnego ze zleceniami przesyłek w celu nadania przesyłek.
Jakie usługi dostępne są w ramach oferty Sendit w Comarch?

Uwaga
Od dnia 01.02.2021 r. zostanie wyłączona integracja systemu Comarch ERP Optima z platformą Sendit. Zachęcamy do skonfigurowania współpracy bezpośredniej z DHL, DPD, InPost lub Pocztą Polską.

Korzystając z funkcjonalności Sendit w Comarch ERP Optima, można wybrać następujące produkty:

1. Przesyłka standardowa do 10kg oraz do 30kg realizowana przez firmę kurierską DPD.
Maksymalna dopuszczalna długość paczki standardowej wynosi 175 cm, a suma wymiarów (wysokość + długość + szerokość) 300 cm.
Dla każdej przesyłki obliczana jest waga wymiarowa (długość x szerokość x wysokość/6000). Kategoria wagowa ustalana jest według wyższej wagi (rzeczywistej lub wymiarowej). Jeżeli waga wymiarowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg, to obowiązuje rzeczywista waga paczki.

2. Ubezpieczenie
Każda paczka w przesyłce oznaczona listem przewozowym jest ubezpieczona do 5000 PLN. Ubezpieczenie powyżej tej kwoty jest dodatkowo płatne. Użytkownik ma możliwość określenia wysokości ubezpieczenia paczki wprowadzając odpowiednią wartość w kolumnie Kwota ubezpieczenia na Zleceniu nadania przesyłki.

3. Pobranie
Możliwość zlecenia pobrania od odbiorcy ustalonej przez nadawcę kwoty.
Jeżeli w konfiguracji konta Sendit (System/Konfiguracja/Firma/Przesyłki/Sendit) wprowadzono numer rachunku bankowego, to wówczas na Zleceniu przesyłki istnieje możliwość zaznaczenia opcji  oraz określenia kwoty, jaka ma zostać pobrana przez kuriera podczas dostarczenia przesyłki do odbiorcy.

 • Maksymalna kwota pobrania w DPD wynosi 11 000 zł.
 • Przy kwocie pobrania powyżej 5000 zł przesyłka podlega obowiązkowemu dodatkowemu ubezpieczeniu w wysokości 0,15% kwoty pobrania.
 • Kwotę pobrania Sendit przelewa do 10 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do odbiorcy. Pobranie przelewane jest na rachunek bankowy określony w konfiguracji konta Sendit.
 • Jeżeli istnieje potrzeba wysłania przesyłki międzynarodowej, skorzystania z doręczenia terminowego lub nadania paczki do Paczkomatu InPost lub firmą kurierską UPS polecamy sprawdzenie oferty na stronie Sendit.pl

Czym jest Sendit?

Kontakt do Sendit
Jak nadać paczkę?

Paczkę można nadać na kilka sposobów:

 1. Tworząc Zlecenie nadania przesyłki z poziomu Listy przesyłek kurierskich dostępnej w menu głównym programu na zakładce Ogólne, po wciśnięciu przycisku  – Nadanie przesyłki.
 2. Z poziomu listy Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/ Rezerwacji Odbiorcy, poprzez zaznaczenie konkretnego dokumentu i wybranie w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.
 3. Z poziomu otwartego formularza Faktur sprzedaży/ Paragonów/ Wydań zewnętrznych/Rezerwacji Odbiorcy i wybraniu w menu głównym funkcji Nadanie przesyłki.

 

Dane adresowe nadawcy pobierane są na Zlecenie z domyślnego adresu wprowadzonego w Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy oddziałów. Użytkownik ma możliwość wskazania innego adresu nadawczego, wybierając go z listy zdefiniowanych uprzednio adresów oddziałów lub wprowadzając odpowiednie dane bezpośrednio na zleceniu.
Każde zlecenie powinno mieć przypisaną osobę zlecającą nadanie przesyłki. Domyślnie będzie to aktualnie zalogowany operator. Możliwe jest jednak wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e mail do kontaktu pobierany jest z formularza operatora/pracownika lub może zostać uzupełniony ręcznie.

Odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane adresowe będą wówczas pobierane z karty wybranego kontrahenta. Jeżeli zlecenie jest generowane na podstawie dokumentu handlowego lub magazynowego (FS/PA/WZ/RO) wówczas odbiorca zostanie przeniesiony z powiązanego dokumentu.
Dodatkowo na zleceniu należy wskazać osobę, z którą kurier będzie mógł się skontaktować celem doręczenia przesyłki. Dane osoby kontaktowej można wpisać ręcznie lub wybrać z listy jednego z przedstawicieli podmiotu.

Po uzupełnieniu danych nadawcy i odbiorcy należy wprowadzić paczki, jakie będą przesyłane w ramach danego zlecenia. Dla każdej z paczek należy określić wagę, wymiary, sposób pakowania oraz (opcjonalnie) kwotę ubezpieczenia przesyłki.
Aby zlecić nadanie paczki (przesłać zlecenie do DHL/DPD) należy wcisnąć przycisk  Zamów kuriera lub przycisk  Zatwierdź przesyłkę i przekaż do nadania (Poczta Polska/InPost).

Film instruktażowy przedstawiający mechanizm współpracy z kurierami znajduje się tutaj lub z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel).
Czym jest Sendit?

Uwaga
Od dnia 01.02.2021 r. zostanie wyłączona integracja systemu Comarch ERP Optima z platformą Sendit. Zachęcamy do skonfigurowania współpracy bezpośredniej z DHL, DPD, InPost lub Pocztą Polską.

Sendit to platforma wysyłkowa, dzięki której użytkownik może szybko i wygodnie zamówić usługi kurierskie w atrakcyjnych cenach. Zamawiając kuriera za pośrednictwem serwisu Sendit klient ma możliwość śledzenia statusu nadanych przesyłek oraz podglądu historii zleceń.

Aby korzystać z usług Sendit nie trzeba podpisywać żadnej umowy, ani też deklarować miesięcznej liczby paczek. Sendit oferuje niskie ceny na usługi kurierskie, gdyż dostaje rabat za dużą liczbę przesyłek, którą zapewnia firmie kurierskiej.

Integracja Comarch ERP Optima z platformą Sendit obejmuje współpracę z firmą kurierską DPD i daje klientom, możliwość tworzenia Zleceń nadania przesyłki bezpośrednio w programie bez konieczności przechodzenia do serwisu internetowego Sendit.pl. Dane zgromadzone w programie, dotyczące nadawcy, odbiorcy oraz przesyłanych paczek są przenoszone automatycznie na platformę Sendit, dlatego czas zamówienia kuriera jest skrócony, a cały proces uproszczony.