W jaki sposób wykonać wydruk listy dokumentów uwzględnionych do deklaracji VIU-DO we wskazanym kwartale?

W rejestrze VAT sprzedaży z poziomu zakładki [Rejestry VAT] jest dostępny wydruk Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VIU-DO. PO jego wskazaniu pojawia się okno z możliwością wskazania kwartału i roku oraz z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania.

Wydruk składa się z dwóch sekcji, odpowiadających formularzowi deklaracji VIU-DO:

  1. Świadczenie usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Unią Europejską oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do kwartału deklaracji VIU-DO,
  2. Korekty kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikające z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług– do sekcji kwalifikowane są dokumenty z datą sprzedaży należącą do innego kwartału niż kwartał deklaracji VIU-DO.

W przypadku dokumentów w walucie innej niż EUR prezentowane na wydruku kwoty pobierane są z dokumentu z zakładki [OSS]. Przed wykonaniem wydruku dokumenty powinny zostać przeliczone przez użytkownika po kursie EBC na koniec kwartału. Można do tego wykorzystać dostępną w rejestrze VAT sprzedaży operację seryjną Przelicz po kursie EBC.

Dokumenty na wydruku są prezentowane z podziałem na poszczególne kraje, rodzaj (Towary lub Usługi) oraz w ramach rodzaju z podziałem na poszczególne stawki VAT. Wydruk zawiera osobne podsumowanie dla każdej stawki VAT, rodzaju i kraju.
W jaki sposób zmienić datę deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS?

Aby zmienić datę deklaracji VIU-DO na dokumencie należy przejść do zakładki [5_OSS] (zakładka jest widoczna, jeśli wskazano rodzaj transakcji Procedura OSS na zakładce [2_Kontrahent]). W górnej części okna jest dostępny parametr Rozliczam podatek w OSS oraz rok i kwartał, w którym dokument ma być rozliczony w deklaracji VIU-DO. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie zakwalifikowany na deklarację OSS. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru, co spowoduje że wskazane dokumenty nie zostaną uwzględnione w deklaracji VIU-DO oraz zmiany roku i kwartału.

W Rejestrze VAT dostępna  jest również opcja seryjna Zmień datę deklaracji VIU-DO. Umożliwia seryjną zmianę daty deklaracji VIU-DO dla dokumentów z rodzajem transakcji Procedura OSS. Po wyborze opcji Zmień datę deklaracji VIU-DO pojawia się okno z domyślnie zaznaczonym parametrem Rozliczać w VIU-DO wraz z możliwością wskazania kwartału i roku jaki ma zostać ustawiony na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Użytkownik ma również możliwość odznaczenia parametru Rozliczam podatek w OSS na podświetlonym/ zaznaczonych dokumentach. Aby tego dokonać należy w oknie seryjnej zmiany daty deklaracji VIU-DO odznaczyć parametr Rozliczać w VIU-DO.