1

Lista rodzajów urządzeń

Lista rodzajów urządzeń jest dostępna w menu Serwis/ Rodzaje urządzeń.

Na liście znajdują się kolumny:

  • Kod – kod rodzaju,
  • Nazwa – pełna nazwa rodzaju urządzenia.

Dostępne są przyciski, które szczegółowo zostały opisane tutaj

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń.

Uwaga
Nie można usunąć z listy Rodzaju urządzenia przypisanego do karty urządzenia.

Lista rodzajów urządzeń

Na liście znajdują się pola umożliwiające filtrowanie rodzajów urządzeń: Filtruj , Filtruj na bieżąco  , Konstruktor filtra  , Wyczyść filtr . Zasady filtrowania list zostały opisane tutaj.

 
Formularz urządzenia – zakładka Atrybuty

Na zakładce znajduje się lista zbudowana z następujących kolumn:

  • Atrybut – kod atrybutu urządzenia,
  • Nazwa – nazwa atrybutu urządzenia,
  • Wartość – wartość atrybutu,
  • Obowiązkowy (Tak/Nie) – jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.

Atrybuty urządzenia

Na zakładce dostępne są przyciski:

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń,

 – Zapisz zmiany,

Anuluj zmiany.

Przyciski zostały opisane szczegółowo tutaj.