Kiedy można usunąć dokument?

Jeżeli dokument znajduje się w buforze (na liście w kolorze zielonym) można użyć opcji Usuń po zaznaczeniu dokumentu (przycisk kosza ). Jeśli natomiast dokument nie jest już w buforze, można go jedynie anulować.

Szczegóły na temat anulowania dokumentów znajdują się w pytaniu: Kiedy można anulować dokument?
Jak ustawić autonumerację kodu towaru jako kod EAN?

Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN) zaznaczono Autonumeracja kodów towarów oraz w Schemacie numeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, po podniesieniu nowej karty w polu EAN pojawi się automatycznie kod EAN, a w polu z kodem towaru będzie napis <AUTO>. Kod towaru w postaci kodu EAN zostanie nadany dopiero w momencie zapisu karty.

Jeśli parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty jest wyłączony, to użytkownik nie będzie mógł zapisać karty towaru bez wygenerowania/wpisania kodu EAN lub ręcznego uzupełnienia kodu towaru w sytuacji, jeśli w polu z kodem będzie <AUTO>.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego. Film znajduje się tutaj lub z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel).