Co oznaczają na liście zasobów kolumny: Wartość, Wartość PLN, Wartość zakupu PLN?

Przykład

Przyjmujemy na magazyn 2 sztuki towaru T1:

  • PZ1: 1 szt. za 100 zł
  • PZ2: 1 szt. za 200 zł

Ostatnią ceną zakupu, widoczną na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest 200zł, natomiast rzeczywista wartość towaru na magazynie to 300zł (widoczna na zakładce Zasoby na karcie towaru).

Na liście zasobów w menu Handel (Magazyn)/ Zasoby widoczne są kolumny:

Cena/Cena-PLN: W zależności od tego, co zostanie wybrane w polu Ceny, wyświetlana jest wybrana cena sprzedaży lub, jeśli wybierzemy opcję zakupu – ostatnia cena zakupu pobrana z karty towaru, z zakładki Ogólne (w powyższym przykładzie byłaby to cena 200zł)

Jeśli cena towaru zdefiniowana jest w walucie, wówczas w polu Cena-PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie pobranym z konfiguracji. Jeśli kurs na dany dzień nie jest zdefiniowany – w kolumnie wyświetlana jest informacja – kurs -.

Wartość/Wartość-PLN:

Wartość=Ilość*Cena (z kolumny Cena)

Wartość-PLN=Ilość*Cena-PLN (z kolumny Cena-PLN). Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.

W. zakupu-PLN: rzeczywista wartość towaru na magazynie, zawsze ewidencjonowana w walucie systemowej PLN. W powyższym przykładzie wartość towaru=300zł

Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco:

Pole CenyCenaCena-PLNWartośćWartość-PLNW. zakupu-PLN
Ceny: zakupu200 zł200 zł400 zł400 zł
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
300 zł
Ceny: hurtowa 1Np. 222 zł222 zł 444 zł
(2*222 zł = 444 zł)
300 zł

W walucie:
kurs: 1EUR=5PLN
1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR)
1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)

Pole CenyCenaCena-PLNWartośćWartość-PLNW. zakupu-PLN
Ceny: zakupu40 EUR200 zł80 EUR
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR)
400 zł
(Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
300 zł
Ceny: hurtowa 1Np. 222 zł222 zł 444 zł
(2*222 zł = 444 zł)
300 zł