1

Czy istnieje możliwość walidacji utworzonego pliku xml poza aplikacją Comarch e-Sprawozdania?

E-Sprawozdania można walidować na stronie: https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

Do okna „XML Input” należy zaczytać plik xml, a kolejno kliknąć przycisk „Validate XML”.

W e-Sprawozdaniu Finansowym muszą być uzupełnione pola z sekcji: Ogólne (aplikacja Comarch e-Sprawozdania do wersji 2020.1.1), Wprowadzenie, Pozostałe noty i objaśnienia. Jeżeli któreś z pól nie zostanie uzupełnione, wówczas podczas walidacji powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat.