Czy w programie jest dostępny raport GUS Z – 03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Tak, wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu [Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu].

W sprawozdaniu są wykazywane następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:

  • Przeciętna liczba zatrudnionych,
  • Pracujący w głównym miejscu pracy w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
  • Czas faktycznie przepracowany,
  • Kwota wynagrodzenia brutto,
  • Kwoty wypłat z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielni,
  • Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • Kwota składek społecznych finansowanych przez pracowników.

Raport jest możliwy do wykonania za okres od początku wskazanego przez Użytkownika roku do końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału.