Dlaczego program zaniża o 1/12 limit urlopowy pracownika zatrudnionego w trakcie roku mimo że, nie ma on wprowadzonych nieobecności pomniejszających limit?

Program podczas naliczania limitu sprawdza historię zatrudnienia pracownika. Jeżeli w tym samym miesiącu, w którym zatrudniono pracownika był on jeszcze pracownikiem innej firmy to poprzedni pracodawca miał obowiązek udzielić urlopu za ten miesiąc. Dlatego program nie uwzględnia tego miesiąca do wyliczenia limitu.
W sytuacji, gdy poprzedni pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu za ten miesiąc należy zwiększyć limit urlopu poprzez korektę ręczną.