Dzienniki

Lista dzienników księgowań wykorzystywanych w księgowości kontowej. Zestaw dzienników jest unikalny dla okresu obrachunkowego, w Konfiguracji wyświetlane są wyłącznie dzienniki bieżącego okresu obrachunkowego.

Lista obsługiwana jest przez standardowe klawisze obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Usunięcie dziennika jest możliwe tylko w przypadku, gdy w danym dzienniku nie ma żadnego zapisu.

Formularz dziennika cząstkowego

Formularz składa się z dwóch zakładek:

  • [Ogólne] – zawiera symbol i nazwę dziennika oraz informację o operatorze, który założył dziennik oraz ostatnio go modyfikował (wraz z datami założenia i modyfikacji)
  • [Zakazy] – na zakładce możliwe jest wprowadzenie zakazu pracy dla poszczególnych operatorów. Zakazy mogą dotyczyć dodawania, podglądu, zmiany i usuwania zapisów.

Pola dotyczące dodawania, podglądu, zmiany i usuwania obsługiwane są przy pomocy pól wyboru.

Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone – zakaz (np. usuwania zapisów w dzienniku) nie jest aktywny.

Jeśli pole wyboru jest zaznaczone   – zakaz jest aktywny (operator nie może w danym dzienniku usuwać zapisów).

Formularz obsługiwany jest przez standardowe przyciski, opisane szczegółowo tutaj.

Usunięcie dziennika jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie ma w nim żadnych zapisów.