Formularz faktury cyklicznej

Nowy wzorzec faktury cyklicznej można dodać będąc na liście faktur cyklicznych.

Formularz faktury cyklicznej składa się z zakładek: [Ogólne], [Nagłówek faktury], [Podmioty], [Pozycje faktury] oraz [Dokumenty].

Obsługiwany jest przez przyciski:

 Zapisz zmiany

Zamknij okno

Generuj faktury

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo tutaj.