Jak przekształcić wiele przyjęć zewnętrznych do jednego wydania zewnętrznego?

W module Handel możliwe jest utworzenia wydania zewnętrznego (WZ) z wielu przyjęć zewnętrznych (PZ). Należy zaznaczyć na liście PZ wybrane dokumenty i nacisnąć przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego bądź wybrać opcję pod prawym przyciskiem myszy Przekształcenie do WZ. Program umożliwi agregowanie tylko tych dokumentów, na których został wskazany ten sam magazyn.