Jak przenieść kody JPK na dokument? Czy można to zrobić automatycznie?

W przypadku dokumentów w module Handel kody JPK mogą zostać:

  • przeniesione z karty kontrahenta,
  • przeniesione z karty cennikowej
  • dodane automatycznie na podstawie danych zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu lub na podstawie typu dokumentu,
  • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu.

 

W przypadku Rejestru VAT kody JPK mogą zostać:

  • przeniesione z formularza kategorii,
  • przeniesione z karty kontrahenta,
  • przeniesione z modułu Handel,
  • dodane automatycznie na podstawie parametrów zaznaczonych bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT,
  • dodane ręcznie bezpośrednio na formularzu dokumentu w rejestrze VAT.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie Pliki JPK_V7 – przygotowanie dokumentów i generacja pliku.