Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w Comarch ERP Optima

Wskazówka

Bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Uruchom szkolenie >>

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych za dany okres. Czyli elektroniczna wersja ewidencji prowadzonych w firmie. Pliki przesyłane są wyłącznie w formie elektronicznej do MF.

Kiedy i kto ma obowiązek złożenia JPK?

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwa Średnie Małe Mikro
Liczba pracowników Mniej niż 250 Mniej niż 50 Mniej niż 10
Obroty netto Nie przekracza
50 mln EUR
Nie przekracza
10 mln EUR
Nie przekracza
2 mln EUR

 

TERMINY
Rodzaj\ Firma Małe i średnie przedsiębiorstwa Mikro przedsiębiorstwa
JPK_VAT- plik obowiązkowy 1 styczeń 2017 1 styczeń 2018
JPK_FA – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_MAG – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_KR – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_WB – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_EWP – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018
JPK_PKPIR – na żądanie 1 lipiec 2018 1 lipiec 2018

Od 1 października 2020 roku plik JKP_VAT został zastąpiony plikiem JPK_V7

Ważne ! Z wymienionych, tylko plik JPK_V7 jest obowiązkowo przesyłany co miesiąc – do 25 dnia następnego miesiąca za który wysyłamy plik. Jeżeli podmiot rozlicza VAT kwartalnie to plik JPK_V7 w części ewidencyjnej zobowiązany jest wysłać za pierwsze dwa miesiące kwartału a w trzecim miesiącu kwartału wysłać część deklaracyjną i ewidencyjną.

Pozostałe pliki na żądanie duże firmy składają od 01.07.2016 roku.

Natomiast małe, średnie oraz mikro firmy udostępniają pliki JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_WB, JPK_EWP, JPK_PKPIR na każde żądanie organu podatkowego od 01.07.2018. Proces udostępnienia pliku rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania od organu podatkowego.

W celu złożenia pozostałych plików na żądanie należy przejść do zakładki JPK/Pliki JPK i obok zielonego plusa kliknąć w strzałkę i wybrać Pozostałe pliki JPK.