1

Komunikat 33995 „Zainstalowałeś nową wersję programu. Do pracy na systemie potrzebne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa i aktualizacja konfiguracyjnej bazy danych. Czy chcesz to wykonać teraz?”

Komunikat pojawia się podczas uruchamiania programu, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje, że program wykona wymagane operacje, po ukończeniu których możliwa będzie dalsza praca.

Uwaga
Aktualizacja bazy danych jest procesem nieodwracalnym. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniej wersji programu należy posłużyć się kopią bezpieczeństwa