1

Ostrzeżenie ID 32250 „Raport nakłada się czasowo na inny raport”.

Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.