Ostrzeżenie ID 23502 Nie można dodać rozliczenia zapisu KW w magazynie walut z powodu istnienia wcześniejszego(ych) nierozliczonego(ych) zapisu(ów) KW w tym rejestrze.

Należy w magazynie walut na zakładce Nierozliczone KW sprawdzić, które dokumenty są nierozliczone i je rozliczyć.