W jaki sposób wprowadzić do programu zwiększenie wartości środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany?

W przypadku zwiększenia wartości środka trwałego, który został całkowicie zamortyzowany, wprowadzony dokument ulepszenia wpływa na zmianę jego wartości bieżącej brutto. W programie odpisy amortyzacyjne obliczane są od wartości bieżącej brutto (wartość początkowa + ulepszenie).

Aby program generował wysokość odpisu amortyzacyjnego od wysokości dokumentu ulepszenia, należy założyć odrębną kartę dla dokonanego zwiększania wartości środka trwałego.