W których pozycjach na deklaracji PIT – 11 (wersja 26) zostanie wykazany przychód pracownika uprawnionego do skorzystania ze zwolnienia z podatku (osoba do 26 roku życia)?

1. Przychód, do którego było zastosowane zwolnienie z podatku dla pracowników do 26 r.ż. zostanie wykazany w części G w polach 86, 87 i 88. W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę wykazywana jest kwota przychodu bez pomniejszenia o 30% diet.

Aby przychód został uwzględniony w części G, pracownik musi mieć zaznaczony parametr Zwolnienie z PIT dla młodych w momencie naliczania wypłat za 2020 rok. Jeśli w wypłatach zaliczka podatku była ręcznie usuwana, wówczas przychód nie zostanie zakwalifikowany jako zwolniony.

2. Przychód, od którego został naliczony podatek:

  • W pozycjach 2 i 6 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał w okresie od stycznia do grudnia 2020 jednak nie później niż do ukończenia 26 lat, od których pracodawca pobierał podatek.
  • W pozycjach 1 i 5 części E wykazywane są odpowiednio przychody ze stosunku pracy lub umów zleceń, które pracownik otrzymał od stycznia do grudnia 2020, ale które przypadły po dacie ukończenia 26 lat.

 

Ważne:

  • Podczas sprawdzania czy wynagrodzenie zostało wypłacone po ukończeniu 26 lat porównywana jest data ukończenia przez pracownika 26 lat z datą wypłaty na liście płac, na której była naliczona wypłata.
  • Jako umowy zlecenie traktowane są elementy wypłaty, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako PIT – 8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy zlecenia.