1

Jaki jest koszt usługi Comarch OCR?

Usługa Comarch OCR jest licencją serwerową i jest udostępniana w pakietach zależnych od liczby przetwarzanych stron. Cennik usługi Comarch OCR dostępny jest pod adresem:

https://sklep.comarch.pl/comarch-ocr/2-20838 

Użytkownik dokonuje zakupu na okres miesiąca (dzień do dnia) lub roku z automatycznym, comiesięcznym lub rocznym fakturowaniem i obowiązkiem zapłaty bezterminowo do czasu rezygnacji z usługi. Użytkownikowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

Każda faktura rozpoznana za pomocą usługi Comarch OCR jest odejmowana z puli stron w ramach wykupionego pakietu. Pod uwagę brana jest liczba stron, a nie dokumentów. W przypadku faktur, dla których program nie rozpoznał poprawnie wszystkich danych, również takie strony są odejmowane z dostępnej puli. W przypadku duplikacji faktur, również jest to pobierane z ilości dostępnych stron w ramach wykupionego pakietu.

Dokumenty, które nie zostały wykorzystane przechodzą na następny miesiąc.

Użytkownik, któremu kończy się pakiet ma możliwość dokupienia tego samego lub wyższego pakietu.

Więcej na temat zmiany pakietu lub jednorazowego zwiększenia liczby stron znajduje się tutaj
Czy jest dostępna wersja demo usługi Comarch OCR?

Tak, każdy z Użytkowników może skorzystać z pakietu DEMO (50 stron na okres jednego miesiąca). Z pakietu DEMO można skorzystać tylko raz.
Czy niewykorzystane strony przechodzą na kolejny miesiąc?

Tak, niewykorzystane faktury przechodzą na kolejne miesiące, jeżeli w kolejnych miesiącach nadal zakupiony będzie pakiet OCR.
Usługa Comarch OCR w przypadku klucza wielofirmowego

Jeżeli klucz obsługuje kilka numerów NIP to umowa dla usługi Comarch OCR powinna zostać podpisana dla numeru NIP tego Klienta Comarch, do którego przypisany jest klucz.
W jaki sposób uzyskać informację o ilości dokumentów, które można jeszcze przetworzyć w ramach wykupionego pakietu?

Informacja o dostępnej w ramach pakietu ilości stron wyświetlana jest za każdym razem, gdy Użytkownik dodaje dokumenty do rejestru VAT za pomocą usługi Comarch OCR (na samej górze loga).

Informację można również uzyskać rozwijając i wybierając Sprawdź ilość stron do wykorzystania.
Gdzie można kupić usługę Comarch OCR?

Usługa Comarch OCR jest dostępna do zakupu w internetowym sklepie Comarch.
Gdzie jest dostępny regulamin usługi Comarch OCR?

Regulamin usługi Comarch OCR dostępny jest pod adresem: https://www.comarch.pl/files-pl/file_609/Regulamin-Comarch-OCR.pdf