Czy po dezaktywacji usługi OCR można wykorzystać dotychczas zgromadzone strony?

Z chwilą dezaktywacji usługi OCR wygasa możliwość korzystania ze skanowania dokumentów za pomocą OCR. Zgromadzone strony nie są możliwe do wykorzystania bez aktywnego pakietu. W przypadku ponownego uruchomienia pakietu OCR użytkownik będzie mógł wykorzystać zaległe strony.
Zmiana pakietu Comarch OCR lub jednorazowe ilości stron

Zakup nowego pakietu oznacza anulowanie dotychczasowego.

Oznacza to, że strony, które pozostały zostaną przeniesione do nowego pakietu i zsumowane a opłata miesięczna lub roczna zostanie naliczona według nowego pakietu i będzie odnawiana w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

Zakupienie nowego pakietu oznacza też zmianę terminu rozliczania. Np. obecny pakiet odnawiał się 20 dnia kolejnego miesiąca a zmiana pakietu na nowy następuje 10 dnia miesiąca. Zmiana ta spowoduje, że pakiet będzie odnawiał się teraz 10 dnia miesiąca.

Jeżeli zmiana pakietu ma być tylko jednorazowa i nie chcemy, aby wyższy pakiet odnawiał się w kolejnych miesiącach to należy po zakupie pakietu wyższego ponownie zakupić pakiet niższy. Zakupienie pakietu niższego nie musi nastąpić w tym samym dniu co zakup pakietu wyższego. Ważne jest, aby zakup pakietu niższego nastąpił do dnia zanim odnowi się pakiet wyższy. Np. tak ja w powyższym przykładzie zakup/powrót do pakietu niższego musi nastąpić do 9 dnia miesiąca.