Pytanie (35007) „Dokumenty mogą być automatycznie księgowane do KPiR/ Ewidencji Ryczałtowej podczas ich zatwierdzania. Jeśli chcesz wskazać konkretne dokumenty możesz to zrobić w Konfiguracji Firmy/Księgowość/Parametry/Operacje automatyczne. Czy chcesz włączyć automat?”

Komunikat pojawia się podczas zapisywania/ zatwierdzania dokumentów dla operatora będącego Administratorem jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry nie zaznaczono parametru Automatyczne księgowanie dokumentów z pominięciem zbiorczych księgowań. Komunikat wyświetli się podczas zapisywania/ zatwierdzania niżej wymienionych dokumentów.

W przypadku Księgi Podatkowej:

 • Dokumentu Amortyzacji,
 • Delegacji,
 • Ewidencji dodatkowej kosztów,
 • Ewidencji dodatkowej przychodów,
 • Faktur zakupu i ich korekty (za wyjątkiem noty korygującej),
 • Likwidacji,
 • Listy płac,
 • Rejestru sprzedaży VAT,
 • Rejestru zakupu VAT,
 • Spisu z natury,
 • Zapisów kasowych/bankowe.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej:

 • Ewidencji dodatkowej  przychodów,
 • Rejestru sprzedaży VAT.

 
Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży, na którym dokonano zmiany rodzaju transakcji na Procedura OSS, jak również po zmianie prefiksu kraju na zakładce [OSS], jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce [OSS]. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania dokumentu w Rejestrze VAT Sprzedaży po zmianie rodzaju transakcji z Procedura OSS na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę [Ogólne] gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji Nie powoduje zapisanie dokumentu.
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą Firma).

Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia danego urzędu z listy, jeśli urząd ten został określony w menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje jako właściwy dla przynajmniej jednego rodzaju deklaracji. Aby usunąć urząd z listy urzędów znajdującej się w Ogólne/ Inne/ Urzędy należy usunąć powiązanie danego urzędu z deklaracją w konfiguracji.