Komunikat ID 26100 „Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji”.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Błąd „Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu.”

W menu Księgowość / Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.
Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS.

Komunikat zostaje wyświetlony w momencie dodawania nowej pozycji na zakładce Ogólne na dokumencie Rejestru VAT Sprzedaży. Komunikat pojawia się po zmianie rodzaju transakcji na Procedurę OSS oraz wybraniu prefiksu kraju odbiorcy na zakładce OSS, który nie należy do kraju unijnego.
Komunikat ID 26134 „Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych”.

W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?

Po zaakceptowaniu komunikatu w programie otwiera się Formularz danych wspólnika. Na zakładce Szczegółowe należy uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika. W przypadku, kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2.Nr. Ident./podatki.
Po zapisaniu formularza, ponownie przeliczamy deklarację.