„Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.BnkRachunki o unikatowym indeksie BRaNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (numer rachunku).”

Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.
Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.
Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.
Komunikat ID -2147217873 „Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.BnkFormatyNag o unikatowym indeksie BFNNazwa. Wartość zduplikowanego klucza to (0, [nazwa formatu przelewu]).”

Istnieje już format przelewów o wpisanej nazwie. Nazwa formatu musi być unikalna.
Komunikat ID 30114 „Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.”

W Konfiguracji programu na karcie operatora na zakładce [Bazy], należy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „pobierane” zadania do Comarch ERP Optima Przypominacz.

Aby móc wybrać bazę dla Comarch ERP Optima Przypominacz należy spełnić następujące warunki:

  • Baza nie jest zaznaczona jako nieaktywna na liście baz
  • Operator nie ma zaznaczonej blokady dostępu do bazy danych

Dla każdego operatora powinna być zaznaczona przynajmniej jedna baza, gdyż podczas logowania jest to sprawdzane przez program Comarch ERP Optima Przypominacz. W przypadku nie zaznaczenia ani jednej bazy dla przypomnienia wyświetli się komunikat: Operator nie ma zaznaczonych baz dla przypomnień. Aplikacja nie zostanie uruchomiona.

Jeśli operator nie będzie miał zaznaczonej przynajmniej jednej bazy dla przypomnienia, program nie zostanie uruchomiony.
Pytanie ID 30207 „Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?”

Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.
Informacja ID 34865 Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK.

Komunikat: Ustawiłeś kategorię, która ma przypisane domyślne kody JPK_V7, a kontrahent ma już uzupełnioną zakładkę JPK pojawia się podczas wskazywania domyślnej kategorii sprzedaży bądź zakupu dla kontrahenta, do której przypisane są kody JPK_V7 podczas gdy kontrahent na zakładce [JPK] ma już przypisany przynajmniej jeden domyślny kod.

Jeżeli natomiast kontrahent ma już wskazaną domyślną kategorię sprzedaży/zakupu, do której przypisany jest co najmniej jeden kod JPK_V7, podczas dodawania na karcie kontrahenta na zakładce [JPK] domyślnego kodu pojawia się informacja: Dodajesz kod(y) na zakładkę JPK, a kontrahent ma już uzupełnioną kategorię domyślną z kodami JPK.

Powyższe komunikaty mają charakter informacyjny i nie blokują operacji wykonywanych przez użytkownika.