Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?

Zalecamy stosowanie najnowszych dodatków typu Service Pack oraz Cumulative Update dla serwerów SQL.




Jakie parametry sortowania powinny być ustawione na serwerze MS SQL podczas samodzielnej konfiguracji serwera?

Domyślna instancja serwera MS SQL instalowana wraz z Comarch ERP Optima, zawiera prawidłową konfigurację parametru sortowania/porównywania znaków (ang. collation) POLISH_CI_AS.

W przypadku ręcznej instalacji silnika bazy danych należy zadbać o poprawne ustawienie tego parametru już na etapie instalacji. Późniejsza zmiana ustawień może się wiązać z koniecznością reinstalacji silnika bazy.




Dlaczego instalator Comarch ERP Optima nie zainstalował SQL Server?

Od wersji 2022.5.1 instalator Comarch ERP Optima instaluje SQL Server 2019 Express. Wymagania minimalne dla tej wersji SQL’a to Windows 10 TH1 1507 i Windows Server 2016 w wersjach 64 bitowych. Aby móc zainstalować serwer SQL na wcześniejszych systemach, należy pobrać i uruchomić instalator SQL Server 2014 Express. Link do instalatora znajduje się tutaj.

 




Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji?

W celu rozwiązania problemu należy z menu: Narzędzia / Serwer bazy danych uruchomić funkcję Aktualizuj nazwy serwerów.
Po wykonaniu tej operacji trzeba jeszcze zrestartować usługę serwera SQL, na której uruchomione są bazy Comarch ERP Optima.




Czy Comarch ERP Optima może pracować na bazach Microsoft SQL Server, które mają skonfigurowany database mirroring?

Comarch ERP Optima nie obsługuje funkcjonalności database mirroringu, czyli synchronizacji baz i utrzymywania lustrzanych kopii danej bazy na różnych serwerach i nie może pracować na tak skonfigurowanych bazach.