Parametry

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wskazania dedykowanego folderu, do którego na tym stanowisku będą zapisywane skany dokumentów (w przypadku kiedy w Konfiguracji Programu/ OCR/ Parametry wybrano opcję zapisu skanów na dysku).