Strefy

Strefy wykorzystywane są w planowaniu dziennego czasu pracy w kalendarzu oraz w (nie)obecnościach. W programie zdefiniowano siedem  podstawowe strefy związane z czasem pracy:

  • Czas pracy podstawowy,
  • Czas przerwy,
  • Czas pracy w akordzie,
  • Czas przestoju płatny 60%,

Dotyczy wersji: 2020.5

  • Czas pracy wykonywanej zdalnie,
  • Czas przestoju płatny 100%,
  • Czas przestoju płatny 50%.

Strefy te nie podlegają modyfikacji przez użytkownika, nie można ich też usuwać.

Użytkownik może zdefiniować własne strefy (funkcjonalność dostępna w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus). Podczas definiowania strefy istnieje możliwość:

 • Uwzględniania jej przy rozliczaniu czasu pracy – zaznaczony parametr Uwzględniaj przy liczeniu czasu pracy,
 • Podania procentu wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za czas pracy w tej strefie (np. czas przestoju – 60% wynagrodzenia zasadniczego).

Formularz strefy