Raporty

W menu CRM, w sekcji SMS dostępny jest Raport wysłanych z programu smsów. Raport jest pobierany z serwisu obsługującego wysyłanie smsów – obejmuje ostatnich siedem dni. Lista składa się z kolumn:

 • Status – status wysłania wiadomości:
  • Dostarczona do odbiorcy,
  • Wysłana z Comarch ERP Optima do serwisu obsługującego wysyłanie wiadomości sms, ale nie doręczona do odbiorcy,
  • Oczekująca na przesłanie do serwisu obsługującego wysyłanie sms.
  • Niedostarczona, w przypadku kiedy nie powiodło się dostarczenie wiadomości z serwisu pośredniczącego do odbiorcy.
 • Telefon – numer telefonu, na który został wysłany sms.
 • Treść – treść wysłanej wiadomości.
 • Data wysłania z ERP Optima – data wysłania sms z Comarch ERP Optima do serwisu zajmującego się przesyłaniem wiadomości do odbiorcy.
 • Data wysłania – data wysłania sms z serwisu do odbiorcy.
 • Data dostarczenia – data dostarczenia wiadomości do odbiorcy.
 • Błąd – błędy, jakie pojawiły się przy wysyłaniu wiadomości przez serwis.

Raport wysłanych wiadomości SMS

 
Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms

W przypadku dokumentów, gdzie na zakładce [Dokumenty] jest dostępna tabela z zadaniami i kontaktami CRM, poprzez przycisk  można dodawać wiadomości sms i wiązać z dokumentem już istniejące smsy.