W jaki sposób w Comarch ERP Optima można zmienić stawki VAT na kartach w cenniku?

Użytkownik może zmienić oddzielnie stawkę dla zakupu, dla sprzedaży (ważne w przypadku, gdy stawki te dla tego samego towaru są różne) lub jednocześnie obie stawki. Na liście cennikowej (Ogólne/ Cennik) należy zaznaczyć towary , następnie wybrać pod listą w operacjach seryjnych dostępnych pod przyciskiem  opcję Stawki VAT / Zmiana stawki VAT. Tam należy ustawić, którą stawkę chcemy zmienić a następnie wykonać operację przyciskiem .
Gdzie znajdują się ogólne informacje o zmianach w VAT?

Dostępne są na stronie http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/vat/
Jak seryjnie zmienić stawki VAT oraz nazwę fiskalną?

Seryjna zmiana stawek VAT i nazw fiskalnych dostępna jest w cenniku po kliknięciu w przycisk Operacje seryjne: Stawki VAT/ Zmiana stawki VAT.

Aby prawidłowo zmienić stawkę VAT i nazwę fiskalną, w oknie Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych:

  • w polu Nowa stawka VAT należy wybrać odpowiednią wartość,
  •  należy zaznaczyć parametr Zmieniaj nazwy, a następnie po odpowiednim zaznaczeniu parametru Zmień nazwę cennikową lub Zmień nazwę fiskalną:
    • w polu Dodawaj do nazwy znak należy wpisać dowolny znak, np. kropkę,
    • w polu Na pozycji pozostawić 1. Przy takim ustawieniu kropka zostanie dodana na początku nazwy fiskalnej towaru.

Po wykonaniu powyższych czynności należy kliknąć ikonę pioruna.

Zasady obsługi okna Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych zostały opisane tutaj.

Zmiana nazwy fiskalnej jest istotna, w przypadku, jeżeli podjęta zostaje próba zafiskalizowania dokumentu, z towarem, który wcześniej był sprzedawany w innej stawce VAT.

Jeżeli nie zostanie zmieniona nazwa fiskalna, wówczas, po zmianie stawki VAT na towarze, przy próbie fiskalizacji pojawi się komunikat: Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Błąd nr 18: Współpraca z drukarką nie jest możliwa. Brak możliwości wykonania operacji. Błędna stawka PTU lub towar zablokowany. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia takiego komunikatu zostały opisane tutaj.

Nazwy fiskalne można również uzupełnić na zakładce [Dodatkowe] na karcie towaru w cenniku:

Należy pamiętać, że nazwy fiskalne są obsługiwane pod warunkiem zaznaczenia w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna parametru Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urządzeń fiskalnych.

Po zmianie stawek VAT w programie Comarch ERP Optima, aby zaktualizować stawki VAT w programie Comarch ERP Optima Detal należy wykonać synchronizację.
Jak rozliczać zaliczki na przełomie roku, jeśli część towaru fakturowana jest w innej stawce VAT?

Jeśli zaliczka nie obejmowała wartości całej pozycji wówczas na Fakturze Finalnej należy rozbić pozycję towarowa na dwie części:

  • jedna pozycja na wartość odpowiadająca wartości zaliczki w stawce 22%,
  • druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%. 

Przykłady przedstawiają sytuacje jakie miały miejsce w momencie zmiany stawki VAT z 22% na 23%.

Przykład

Przykład 1 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest wyższa niż na Fakturze Pro Forma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 100 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 100 zł, brutto 122),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 61 zł (w tym 50 zł netto + 11 zł VAT),
na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 61,50 zł (50 zł netto + 23% VAT).
100 zł netto z FPF – 50 zł netto z zaliczki = 50 zł * 23% VAT = 61,50 zł

Aby to uzyskać proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,5 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki 61 brutto) i w drugiej pozycji 0,5 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 61,50).

100 zł – 1 szt
50 zł – x szt
x= (50*1)/ 100
x=0,5

Przykład

Przykład 1 a – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie (liczone algorytmem od netto) na kwotę 1000,00 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (brutto 1220 zł),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 500 zł brutto (w tym 409,84 zł netto),
na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 725,90 brutto (1000,00 – 409,84 = 590,16 netto + 23% VAT).

Aby to uzyskać możemy starać się rozbić pozycje proporcjonalnie:
1000 – 1 szt
409,84 = x szt

X= 409,84/ 1000 = 0,4098

Z proporcji otrzymujemy:
0,4098 szt w stawce 22%
0,5902 szt w stawce 23%

Tylko 0,4098 x 1000 da nam 409,80 (brakuje 4 grosze do wartości netto zaliczki) dlatego należy jeszcze dopasować ceny:

0,4098 x 1 000,10 = 409,84 na 22%
0,5902 x 999,94 = 590,16 na 23%

Możemy prościej rozbić pozycje na pół:
0,5 x 819,68 (dwukrotność zaliczki, bo pół sztuki) na 22%
0,5 x 1180,32 na 23%

W tym przypadku ceny jednostkowe nie są już zupełnie zachowane.

Przykład

Przykład 2 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Sprzedawca (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest taka sama jak na Fakturze Pro Forma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 180,33 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 180,33 zł, brutto 220),
również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 20 zł brutto (w tym 16,39 zł netto + 3,61 zł VAT),
na Fakturze Finalnej do zapłaty pozostanie wartość 200 zł brutto.

Proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,0909 szt ze stara stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki brutto 20 zł) i
w drugiej pozycji 0,9091 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 200 zł).

FS Finalna
220 zł – 1 szt
20 zł – x
X = (20*1)/220 = 0,0909

Na Fakturze dajemy pozycje :
1) 0,0909 po cenie 220 zł w stawce 22%
2) (1 szt -0,0909)= 0,9091 po 220 zł w stawce 23%