Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja z dnia 3 lipca 2020

  1. Deklaracja ZUS DRA. Dostosowano załącznik ZUS RCA do wzoru obowiązującego dla deklaracji składanych za okres od czerwca 2020 r. Zmieniony został sposób wykazywania wpłat PPK finansowanych przez pracodawcę.