Blokada dostępu do cen zakupu

image_print

W Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu operatora (zakładka [Parametry]) znajduje się parametr Brak dostępu do cen zakupu. Po zaznaczeniu parametru dany operator nie będzie widział cen zakupu, kosztu i marży wyświetlanych z poziomu list, dokumentów, raportów (Historia obrotu towarem i Historia obrotów z kontrahentem) oraz wydruków dostępnych w programie. Taki operator nie ma możliwości wyeksportowania pozycji do pliku oraz wyeksportowania całego dokumentu do pliku XML.

Czy ten artykuł był pomocny?