Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.