Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (wersja online)

Dokumentacja dostępna jest tutaj.