Ćwiczenie: Ewidencja dodatkowa

Cel ćwiczenia: wprowadzenie dokumentu do ewidencji dodatkowej

1. Wprowadzamy dokument kosztowy do ewidencji dodatkowej kosztów – rejestr KOSZT: 

 • z menu Rejestry VAT wybieramy Ewidencja dodatkowa
 • wybieramy zakładkę pionową Koszty
 • wybieramy rejestr KOSZTY
 • określamy miesiąc 01

2. Dodajemy dokument:

 • Kontrahent: BIUROWIEC
 • Kategoria: Energia
 • Numer obcy: 132/20XX
 • Data zapisu: 20XX-01-20
 • Forma płatności: przelew
 • Termin płatności: 20XX-01-27
 • Kwota Razem: 100 PLN

3. Przyciskiem otwieramy formatkę kwot dodatkowych:

 • dodajemy pozycję księgowania:
 • Konto Wn 419
 • Konto Ma 202-2-1 (ponieważ konto 202-2-1 jest zdefiniowane w planie kont jako konto słownikowe kontrahentów, wystarczy podać konto syntetyczne, a w momencie księgowania wzorcem program utworzy analitykę, jeżeli jej nie ma lub wybierze odpowiednią analitykę jeżeli kontrahent wybrany na dokumencie ma już założone konto)
 • kwota
 • rozksięgujmy podaną kwotę również na konta zespołu 5:  

Konto WinienKonto MaKwota
50149020
50249030
50449050

Ikoną  zapisujemy kwoty dodatkowe.

4. Zatwierdzamy cały dokument.

5. W module Kasa/Bank pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzonym dokumentem. Zdarzenie powstaje w rejestrze PKO (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu.