Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia przeliczanie sprawozdania na inne waluty, np. EUR?

Nie, aplikacja Comarch e-Sprawozdania tworzy e-Sprawozdania Finansowe zgodnie ze schematami Ministerstwa Finansów, które nie przewidują wykazywania kwot w innych walutach niż PLN.