Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla domów maklerskich (tym przypadku sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie rozporządzenia MF z 28.12.2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich)?

Od wersji 2019.4 jest możliwość tworzenia sprawozdań dla emitentów papierów wartościowych.