Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzenie Sprawozdania Zarządu?

Nie, Sprawozdanie Zarządu jest sporządzane w dotychczasowej formie niezależnie od aplikacji Comarch e-Sprawozdania.