Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia tworzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych?

Od wersji 2019.4 jest możliwość tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych.