Dlaczego wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest podzielone?

Podział wynagrodzenia zasadniczego wynika z prowadzenia zapisu aktualizacyjnego w trakcie miesiąca.

Zmiany odnotowane przez aktualizację zapisu możemy sprawdzić na liście zapisów historycznych.

Zapisy Historyczne dostępne są z poziomu Płace i Kadry/ Kadry należy ustawić się na pracowniku i z górnego menu wybrać przycisk

W zapisach historycznych pracownika powstaje zapis, zgodnie z datą  wprowadzoną podczas wykonywania „Aktualizacji zapisu” .

W wersji 2022.5.1 wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania istotnych zmian w danych pracownika wpływających na wysokość wypłaty przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat :

W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego utworzy się nowy zapis od daty podanej w oknie komunikatu.