Eksport częściowo rozliczonych przelewów MPP

Tworząc zlecenie przelewów do banku należy wybrać format eksportu dedykowany dla przelewów MPP. W zleceniu takim zapisywana jest informacja o numerze NIP kontrahenta, kwocie podatku i numerze dokumentu. W przypadku przelewów częściowo rozliczonych należy samodzielnie ustalić kwotę podatku VAT, która powinna być zapisana w zleceniu przelewu.

W preliminarzu płatności mamy zdarzenie na kwotę 1230 zł, kwota VAT to 230 zł. Zdarzenie to zostało częściowo rozliczone i do zapłaty pozostało 500 zł.

Przed wysłaniem przelewu do banku, należy uzgodnić kwotę podatku VAT.

Mamy dwie możliwość:

  • Otwieramy zdarzenie i samodzielnie zmieniamy kwotę VAT.
  • Korzystany z funkcji podziału zdarzenia. Dzielimy zdarzenie w taki sposób, że na nowym zdarzeniu podajemy kwotę jaka pozostała do zapłaty, w naszym przypadku 500 zł. Program utworzy dwa zdarzenia, pierwsze (całkowicie rozliczone) na kwotę 730 zł i drugie do rozliczenia na kwotę 500 zł. Przy podziale płatności program wyliczy kwotę VAT proporcjonalnie do wartości przelewów (136,50 zł i 93,50 zł).