Filtry listy

W celu wyświetlenia wszystkich filtrów dla zadanej listy w programie należy trzymając na klawiaturze klawisz <CTRL> kliknąć przycisk Konstruktor filtra. Na liście pojawi się okno Filtry listy, na którym istnieje możliwość dodania, edycji lub usunięcia filtra.