Formularz paragonu – zakładka [Dokumenty]

Wyświetlana jest tu lista wszystkich dokumentów związanych z danym Paragonem. Lista ta składa się z czterech kolumn:

Numer – dokumentu skojarzonego z Paragonem

Typ – dokumentu związanego z Paragonem. Pole to może przyjmować wartość: 

  • FS – faktura, która powstała z Paragonu
  • WZ – Wydanie Zewnętrzne skojarzone z Paragonem (dla modułu Handel)
  • KOR – korekta ilościowa Paragonu
  • VAT – Paragon zaksięgowany do rejestru sprzedaży VAT
  • DEK – dekret księgowy, który powstał w wyniku zaksięgowania Paragonu

Data – dokumentu związanego z Paragonem

Razem Netto – wartość netto dokumentu skojarzonego z Paragonem

– przycisk pozwala na podgląd odpowiedniego dokumentu, np. wciśnięcie przycisku, jeśli kursor znajduje się na dokumencie typu VAT, umożliwi podejrzenie odpowiedniego zapisu w rejestrze sprzedaży.