1

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Dokumenty

Wyświetla listę wszystkich powiązanych zleceń utworzonych ręcznie lub automatycznie do danego wzorca.