1

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Kontrahent

Na zakładce tej znajdują się szczegółowe dane Kontrahenta i Odbiorcy wskazanego na zakładce [Ogólne] wzorca.

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Kontrahent