Formy płatności dla drukarek fiskalnych

Podczas wydruku dokumentów na drukarkach fiskalnych istnieje możliwość umieszczenia na paragonie fiskalnym informacji o sposobie zapłaty. Aby było to możliwe należy skojarzyć formy płatności wykorzystywane przez system Comarch ERP Optima z formami płatności, które są przypisane dla poszczególnych drukarek. Więcej informacji na temat integracji programu z drukarkami fiskalnymi  można znaleźć w artykule Urządzenia fiskalne.